OSP Żabiczyn - "Idziemy tam, skąd inni uciekają w obawie przed śmiercią"


Idź do treści

Menu główne:


Miejscowość

WIEŚ ŻABICZYNJest to miejscowość o najstarszej w gminie metryce. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1216 r. Wspomniany w niej jest niejaki Świętosław, który rozporządzając swoim majątkiem, polecił sprzedać Żabiczyn, a część dochodu przeznaczyć na spłatę wierzycieli, zaś resztę przekazać dla Ziemi Świętej i Rzymu.
Lata świetności nadeszły dla Żabiczyna w połowie XIX wieku. Wtedy tutejszy folwark (wcześniej własność Antoniego Łąckiego) przeszedł w ręce rodu Jantów-Połczyńskich, herbu Bończa, mających siedzibę w Redgoszczy, właścicieli klucza składającego się z pięciu folwarków. Pierwszym właścicielem był Stanisław Edward Janta-Połczyński. W 1879 r. posiadłość tę objął Roman Stanisław Teodor Janta-Połczyński - poseł do parlamentu niemieckiego, sekretarz Koła Polskiego, prezes komitetu wyborczego na powiat wągrowiecki, wicepatron Kółek Rolniczych, członek Koła Naukowego Poznańskiego i Toruńskiego. Majątek ten bywał stale wydzierżawiany. Obszar dworski wynosił ponad 600 ha. Większe kompleksy pól miały swoje nazwy: Staw, Graniczki, Wyręba, Lasek Suchy, Jeziorko. Drogę z Żabiczyna, która w lesie rozchodziła się do Mirkowic, Mirkowiczek i Zakrzewa nazywano "Przybyłówką".
Folwark znakomicie prosperował aż do czasu II wojny światowej. Dziedzice unowocześniali gospodarstwo, wprowadzali nowinki techniczne, postępowe metody upraw i hodowli. Dbali też o wieś. Wizytówką majątku był piękny pałac, który powstał w latach 1873 - 1879 (najpierw powstała część środkowa, do której potem dobudowano skrzydła). W jego otoczeniu urządzono duży park.
Janta- Połczyńscy wybudowali też w Żabiczynie kaplicę. Pierwsza i jedyna msza św. przed okupacją odbyła się w niej 1 września 1939 r. Odprawił ją wikariusz z Mieściska ks. Wojciech Brzykcy. W okresie wojny kaplica była nieczynna. Uruchomiono ją po wojnie. W 1957 r. została utworzona parafia pw. św. Andrzeja Boboli. Proboszczem został ks. Edward Grzonek a następnie ks. Wojciech Brzykcy. W latach 1978 - 79 kaplicę rozbudowano na kościół.
Do 1939 r. w Żabiczynie mieszkali sami Polacy. W czasie okupacji folwark dostał się w niemieckie ręce. Podobnie stało się z czterema gospodarstwami, z których wysiedlono prawowitych właścicieli. Po wyzwoleniu Janty-Połczyńscy powrócili na swoje włości, ale władza ludowa nie pozwoliła im już na nich osiąść. Folwark przejął Skarb Państwa, a po pewnym czasie na jego bazie utworzono PGR. Od 1995 r. majątkiem gospodaruje spółka "Agrojaro". Jej siedzibą jest pięknie utrzymany pałac.
Żabiczyn jest jedną z większych miejscowości w gminie. Mieszka tu 360 osób. Wieś składa się z dwóch części. Pierwszą tworzą pałac, popegeerowskie bloki (trzy 12-rodzinne i trzy 8-rodzinne) oraz domy skupione przy drodze na Zakrzewo. Druga część, nazywana Hubami, to osiem gospodarstw, powstałych w XIX wieku w wyniku częściowej parcelacji majątku. Są to rodzinne gospodarstwa od kilku pokoleń. Największe posiadają: Marek Kowalewski i Piotr Rolewski.
Działa tu Ochotnicza Straż Pożarna, której prezesem jest Ryszard Majka, a naczelnikiem Marian Napieralski. Jednostka posiada remizę, wóz bojowy, niedawno z funduszu sołeckiego zakupiono dla niej metalową drabinę.
Wieś posiada boisko sportowe, jest tu świetlica, są dwa sklepy.
Żabiczyn to zadbana i czysta miejscowość. Sołtysem od 1974 r. był tu Benon Rolewski, wcześniej przez 27 lat funkcję tę sprawował jego ojciec Bronisław. Obecnie Sołtysem wsi od 2007 roku jest Pan Mariusz Biernat.
W 2008 roku przez naszą miejscowość zostały wymienione krawężniki oraz został położony nowy asfalt i wytyczono dwa przejścia dla pieszych.
W 2009 roku przez całą miejscowość położono nowe chodniki z kostki brukowej.

stat4u

Powrót do treści | Wróć do menu głównego