OSP Żabiczyn - "Idziemy tam, skąd inni uciekają w obawie przed śmiercią"


Idź do treści

Menu główne:


Kurs podstawowy I stopnia

Z życia straży w 2011r.

Kurs podstawowy I stopnia
dla strażaków ratowników OSP


W okresie od 26.08.2011r. do 8.10.2011r. sześciu strażaków naszej z jednostki odbywało kurs podstawowy dla strażaków ratowników OSP, zgodny z programem z dnia 11 maja 2006r.

Strażacy podczas tego szkolenia odbywali zajęcia teoretyczne i praktyczne z tematów:
- Organizacja ochotniczych straży pożarnych
- Służba wewnętrzna. Musztra
- Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
- Drabiny pożarnicze
- Węże, armatura wodna ,sprzęt do podawania piany
- Proces spalania, a pożar
- Zadania strażaków w zastępie
- Podstawy organizacji akcji gaśniczej
- Rozwijanie linii zajmowanie stanowisk gaśniczych
- Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
- Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia
- Działanie w czasie innych miejscowych zagrożeń
- Łączność bezprzewodowa i alarmowanie
- Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
- Rozwój pożaru
- Taktyka gaszenia pożarów
- Sprzęt ochrony dróg oddechowych
- Ratowniczy sprzęt mechaniczny
- Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno - ekologicznych
- Elementy pierwszej pomocy

Szkolenie zakończyło się egzaminem, który odbył się
8 października 2011r. w jednostce OSP Mieścisko.

Z naszej jednostki kurs ukończyli z wynikiem
dobrym:
- dh. Adrian Woźniak
- dh. Przemysław Gaca
- dh. Arkadiusz Gaca
- dh. Mateusz Staniak
- dh. Mariusz Staszewski
- dh. Mateusz Dobroniecki

stat4u

Powrót do treści | Wróć do menu głównego