OSP Żabiczyn - "Idziemy tam, skąd inni uciekają w obawie przed śmiercią"


Idź do treści

Menu główne:


Historia jednostki

Historia

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŻABICZYNIE


Pierwszą drużynę młodzieżową powołano w 1958 roku, po pożarze snopków owsa na polach miejscowego, państwowego gospodarstwa rolnego w Żabiczynie. Był to początek zawiązania Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabiczynie, wyposażonej w hełmy, topory i wiadra. Trzy lata później tj. 1961 roku założono drużynę seniorów OSP, wyposażając ją w motopompę zawieszaną na ciągniku URSUS C-28 oraz mundury moro, nowsze hełmy i pasy z toporami.


Pierwszym prezesem został wybrany Marian Myszkowski, a funkcję naczelnika powierzono Grzegorzowi Wegnerowi. Wybrany zarząd działał do 1981roku. Już w 1962 roku, mimo małego stażu pożarniczego, a z wielkimi ambicjami jednostka wygrała przyczepę z pianą do gaszenia pożarów. W 1974 roku otrzymano motopompę M/400, a w 1975 motopompę M8/800. Jednym z najbardziej groźnych pożarów, w którym jednostka brała udział w latach siedemdziesiątych, był pożar pałacu w Żabiczynie.


Od 1 stycznia 1982 do 31 maja 1982 roku, obowiązki prezesa i naczelnika pełnił druh Marian Napieralski, który przyczynił się do dalszego rozwoju i zaopatrzenia naszej jednostki.
Zebranie 1 czerwca 1982 roku ustanawia nowy Zarząd Zakładowej Ochotniczej Straży Pożarnej w składzie:
- Prezes - Lis Wiesław
- Naczelnik - Napieralski Marian
- Wice naczelnik - Lubawy Krzysztof
- Skarbnik - Koryciński Henryk
- Sekretarz - Kubicki Czesław


W 1983 roku nastąpiła ponowna zmiana w składzie osobowym zarządu jednostki:
- Prezes - Majka Ryszard
- Naczelnik - Napieralski Marian
- Wice naczelnik - Lubawy Krzysztof
- Sekretarz - Mróz Andrzej


W 1988 roku po długich staraniach jednostka otrzymała na wyposażenie bojową przyczepę ciągnikową, zaprojektowaną i wykonaną w naszej gminie. Była to jedna z trzech, które były używane w jednostkach naszej gminy. Jedną z tych przyczep można jeszcze zobaczyć w Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach. W wyniku usilnych starań druha naczelnika u dyrektora PPGR w Popowie Kościelnym przydzielono jednostce stary samochód marki ŻUK, który druhowie własnymi środkami i sposobami wyremontowali i przerobili na samochód bojowy straży pożarnej.


W grudniu 1992 roku zarząd złożył do dyrekcji PPGR Popowo Kościelne wniosek o przekazanie budynku po byłym klubie "RUCH" na rzecz mieszkańców wsi Żabiczyn z przeznaczeniem na "dom strażaka" wraz z garażem i zapleczem technicznym. W przekazaniu ww. budynku na rzecz Urzędu Gminy w Mieścisku pomogła spółka AGROJARO - Żabiczyn, powstała po reorganizacji PPGR, w wyniku, czego w październiku 1997 roku rozpoczęto prace nad przebudową tego obiektu. Jednocześnie od 1 stycznia 1995 roku jednostka nasza przestała być Zakładową OSP i przeszła na rzecz Gminy Mieścisko.


Z rozpoczęciem roku 1998 po długich staraniach otrzymaliśmy nowszy model samochodu strażackiego marki ŻUK GLM8/800, przekazanego przez OSP Mieścisko. Myśl o budowie remizy pociągnęła za sobą chęć uzyskania sztandaru dla jednostki. W staraniach o sztandar bardzo zaangażowali się dh. Prezes Ryszard Majka, dh. Naczelnik Marian Napieralski, dh. Skarbnik Ryszard Napieralski.


Długie starania i poszukiwania sponsorów nie były łatwe, gdyż odpowiedzi były negatywne. Dopiero dzięki zbiórce objazdowej naszego regionu, datkom naszych druhów, spółce AGROJARO w Żabiczynie oraz Urzędu Gminy Mieścisko udało się sfinansować zakup sztandaru, otwarcie i przekazanie nowej remizy oraz sfinalizowanie obchodów 40-lecia naszej jednostki, na którym najbardziej aktywni druhowie zostali wyróżnieni odznakami i medalami. W obchodach wzięli udział przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej i Rejonowej PSP - ST. Kpt. Hieronim Węclewski, mł. Bryg. Andrzej Klimuk, aspirant sztabowy Zbigniew Cholewiński.


Rok 1999 przynosi rezultat w otrzymaniu zaświadczeń lekarskich o zdolności zdrowotnej dla strażaków czynnie biorących udział w akcjach pożarniczych. 29 Grudnia 2000 roku dzięki dotacji biura terenowego w Pile, pomocy finansowej wójta gminy w Mieścisku, oraz druhów, którzy zrzekli się ekwiwalentu za działania ratowniczo-gaśnicze jednostka zakupiła Radiotelefon samochodowy MOTOROLA GM - 360


3 lutego 2001 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym wybrano nowy zarząd OSP, w osobach:
- Prezes - dh. Ryszard Majka
- Naczelnik - dh. Marian Napieralski
- II wiceprezes - dh. Krzysztof Lubawy
- Z-ca naczelnika - dh. Tomasz Napieralski
- Sekretarz/kronikarz - dh. Ryszard Napieralski
- Skarbnik - dh. Robert Kozłowski
Komisja rewizyjna
- dh. Ryszard Muszyński
- dh. Dariusz Kozłowski
- dh. Benon Rolewski
- dh. Marcin Siwka
- dh. Dawid Lubawy


Zarząd wraz z druhami obrał sobie cel doprowadzenia do powstania izby tradycji, wymianę umundurowania z moro na koszarowe, wymianę hełmów, przeprowadzenie badań lekarskich druhów, którzy ukończyli 18 rok życia oraz podniesienie sprawności bojowej jednostki.


W czerwcu 2002 roku. Jednostka nasza jest współgospodarzem wraz z Zarządem Gminnym ZOSP RP zawodów sportowo - pożarniczych, szczebla gminnego. Jak przystało na gospodarza drużyny nie zawiodły, zajmując: seniorzy I miejsce, MDP II miejsce? Tego samego roku druhowie (m.in. Ryszard Napieralski, Robert i Dariusz Kozłowscy oraz Pan Jerzy Wiertel) pokazali, że życie ludzkie nie jest im obojętne, odpowiadając na apel potrzeby oddania krwi dla ówczesnego komendanta gminnego Mariana Bodusa, która była potrzebna do przeprowadzenia poważnej i skomplikowanej operacji.


W sierpniu 2004 roku odszedł z naszych szeregów na wieczną wartę śp. Dh. Ryszard Napieralski, w latach 1985 - 1991 członek MDP, 1991-2000 skarbnik OSP, 2001-2004 sekretarz w jednostce oraz w zarządzie Gminnym. Przeżył 31 lat.


21 stycznia 2006 roku na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym jednostki, wójt Gminy Andrzej Banaszyński zrobił naszym druhom bardzo miłą niespodziankę przekazując kluczyki do lekkiego samochodu bojowego Volkswagen LT31, który dostał z Niemiec z zaprzyjaźnionej gminy Scharnebeck. Na zebraniu powołano nowy zarząd OSP, w osobach:
- Prezes -dh. Ryszard Majka
- Naczelnik -dh. Marian Napieralski
- Z-ca naczelnika -dh. Tomasz Napieralski
- Skarbnik -dh. Marcin Majka
- Sekretarz -dh. Dawid Lubawy
- Komisja rewizyjna:
- Przewodniczący
- dh. Ryszard Muszyński
- dh. Robert Kozłowski
- dh. Benon Rolewski
- dh. Marcin Siwka


Wiosną 2007 roku z inicjatywy zarządu druhowie przystąpili do przeprowadzenia remontu remizy. Dzięki funduszom z rady sołeckiej wsi Żabiczyn oraz Urzędu Gminy Mieścisko została wymieniona stolarka okienna z drewnianej na plastikową.


W 2008 roku doposażyliśmy się w nowe umundurowanie, tj. mundury koszarowe - 2 komplety, 11 mundurów wyjściowych, 7 rogatywek, 6 kompletów mundurów bojowych "UPS" a także w pilarkę do drewna, prądownicę "Turbo Jet", latarkę akumulatorową oraz Radiotelefon nasobny.


W lutym 2008 roku dh. Z MDP Mariusz Napieralski w kategorii szkół podstawowych wygrał ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym i tym samym zakwalifikował się do turnieju powiatowego zajmując wysoką III lokatę.


W styczniu 2009r. na zebraniu sprawozdawczym podjęliśmy uchwałę o zorganizowaniu jubileuszu 50-lecia powstania naszej jednostki, który i tak będzie zorganizowany z rocznym opóźnieniem. Nasi druhowie wraz z Zarządem opowiedzieli się że główne obchody będą przeprowadzone w miesiącach letnich.


W roku 2009 ponownie dh. Mariusz Napieralski wygrał Turniej wiedzy pożarniczej na szczeblu gminnym szkół Gimnazjalnych, kwalifikując się i zajmując II miejsce na turnieju powiatowym.
Funkcję prezesa cały czas sprawuje dh. Ryszard Majka, naczelnika dh. Marian Napieralski, z-ca naczelnika dh. Tomasz Napieralski nadal prowadząc intensywne działania i zabiegi, aby powstała izba tradycji.


29 sierpnia 2009r. udało nam się doprowadzić do organizacji jubileuszu 50-lecia powstania naszej jednostki. W czasie uroczystosci najbardziej zasłużeni druhowie zostali odznaczeni medalami i statuetkami. W czasie tej uroczystości została również decyzją Zarządu Głównego ZOSP RP odznaczona srebrnym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, cała nasza jednostka. Na naszą uroczystość z zaproszonych gości z gratulacjami i zyczeniami przybyli: dh.Andrzej Kuraszkiewicz-członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa wielkopolskiego, Krzysztof Migasiewicz-przewodniczący rady powiatu, Jacek Michalak-komendant powiatowy PSP w Wągrowcu, Andrzej Banaszyński-wójt Gminy Mieścisko.


Nasza jednostka bierze również czynny udział w zawodach sportowo-pożarniczych zajmując czołowe lokaty, tak np:
SENIORZY
- w 1989 r. - I miejsce
- w 1996 r. - III miejsce
- w 1999 r. - II miejsce
- w 2000 r. - III miejsce
- w 2002 r. - I miejsce
- w 2003 r. - I miejsce
- w 2004 r. - II miejsce
- w 2005 r. - III miejsce
- w 2006 r. - I miejsce
- w 2007 r. - I miejsce
- w 2008 r. - I miejsce
- w 2009 r. - II miejsce
MDP
- w 1997 r. - IV miejsce
- w 2002 r. - II miejsce
- w 2003 r. - II miejsce
- w 2004 r. - II miejsce
- w 2005 r. - I miejsce
- w 2006 r. - III miejsce
- w 2007 r. - III miejsce
- w 2008 r. - III miejsce
- w 2009 r. - II miejsce


stat4u

Powrót do treści | Wróć do menu głównego